Raisio Futis ry - Tukirahaston säännöt

Seurojen vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen

1. Rahaston nimi ja kotipaikka

Raisio Futis ry:n tukirahasto
Eeronkuja 1
21200 Raisio

2. Rahaston perustaminen ja ylläpito

Rahasto ja sen säännöt on perustettu Raisio Futis ry:n johtokunnan kokouksessa 7.6.2021. Alkupääoma rahastoon on saatu Jalkapallo-Säätiöltä. Säätiön lahjoittama raha on tarkoitettu seurojen vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen.

3. Rahaston tarkoitus ja sen toteuttaminen

Rahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisista perheistä tulevien pelaajien jalkapalloharrastusta ja kilpailutoimintaa Raisio Futis ry:ssä. Tavoitteena on turvata seuran pelaajien jalkapalloharrastuksen aloittaminen tai jatkuminen niissä perheissä, joilla on taloudellisen tilanteen vuoksi vaikeuksia selvitä jalkapalloharrastuksen kustannuksista.  

Rahasto voi jakaa seuran jäsenille avustuksia, joilla katetaan harrastamisen kustannuksia. Johtokunta määrittelee vuosittain avustusten jakoperusteet, joita voivat olla mm. pelaajan sosioekonominen tausta sekä pelaajan aktiivisuus ja sitoutuneisuus. Avustusta haetaan perustelut sisältävällä vapaamuotoisella hakemuksella, jonka käsittelee luottamuksellisesti seuran johtokunnan vuodeksi kerrallaan nimittämä tukirahastotyöryhmä.  Avustusten myöntämisestä päättää johtokunta tukirahastotyöryhmän esityksen pohjalta.

Myönnettävät avustussummat riippuvat lahjoitusten sekä hakemusten määrästä. Avustusten suuruudet harkitaan tapauskohtaisesti. Etusijalla hakuprosessissa ovat aina ensikertalaiset hakijat. Pelaajan saama avustus maksetaan pelaajan joukkueelle käytettäväksi tuen saaneen pelaajan kuluihin. Tukea rahastosta voi hakea sekä pelaaja/perhe että pelaajan puolesta joukkueenjohtaja. Päätöksenteossa voidaan kuulla joukkueenjohtajaa, joukkueen rahastonhoitajaa tai viranomaista.

Tuen saamisessa ensisijalla ovat lapset ja nuoret. Avustuksia myönnetään sekä tytöille että pojille. Seuran johtokunta vastaa rahaston hallinnoinnista ja kirjanpidon oikeellisuudesta.

4. Pelaajakohtaisen avustuksen hakeminen

Tukea voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan seuran puheenjohtajalle (timo.kuusela@raifu.fi). Myönnettävät avustussummat harkitaan tapauskohtaisesti. Etusijalla hakuprosessissa ovat aina ensikertalaiset hakijat.

5. Rahaston hallinto ja päätöksenteko

Rahastoa hoitaa ja hallinnoi rahaston johtoryhmä, jona toimii johtokunnan vuosittain valitsemat vastuuhenkilöt. Seuran taloudenhoitaja vastaa kirjanpidon oikeudellisuudesta.

6. Rahaston sääntöjen muuttaminen

Raisio Futis ry:n tukirahaston sääntöjä voidaan muuttaa tai rahasto lakkauttaa johtoryhmän ehdotuksesta Raisio Futis ry:n johtokunnan kokouksessa.

Mikäli rahasto lakkautetaan, käyttämättä jääneet varat ohjataan Raisio Futis ry:n junioritoimintaan tai muuhun vastaavanlaiseen rahastoon.

Image

NÄIN LAHJOITAT TUKIRAHASTOON

Talleta Raisio Futis ry:n tukirahaston tilille:

Danske Bank FI16 8212 0710 1336 84 valitsemasi summa ja laita viitteeksi Raisio Futis ry:n tukirahasto/Lahjoittajan nimi.

Kerro meille timo.kuusela@raifu.fi ja info@raifu.fi lahjoittajan nimi ja summa.

Rahastoa ovat tukeneet seuraavat tahot:

  • Jalkapallo-Säätiö
  • Liedon Säästöpankki
  • LähiTapiola Varsinais-Suomi
  • Paavo Myllymäki