Henkinen 9-vuotiaat

 
Harjoiteltavat asiat
  • Hymy huulilla harjoituksiin ja sieltä pois
  • Lasten luontaisen kilpailuvietin ylläpitäminen ja siihen kannustaminen
  • Unelmat innostavat omaehtoiseen harjoitteluun
  • Pelaajan ja valmentajan välinen vuorovaikutus luo turvaa ja luottamusta