Henkinen 7-vuotiaat

 
Harjoiteltavat asiat

– Onko lapsilla kivaa? 

– Kilpailu innostaa