Pallollisen puolustaminen 6-vuotiaat

 
Harjoiteltavat asiat

Vastustaja ei pääse ohi