Henkinen 11-vuotiaat

 
Harjoiteltavat asiat
  • Onko lapsilla kivaa?
  • Kilpailu innostaa
  • Unelmat innostavat omaehtoiseen harjoitteluun
  • Pelaajan ja valmentajan välinen vuorovaikutus luo turvaa ja luottamusta
  • Keskittyminen harjoitteluun
  • Itseluottamuksen kasvattaminen