Raisio Futis ry: Tukirahaston säännöt

(seurojen vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen)

1. Rahaston nimi ja kotipaikka

Raisio Futis ry:n tukirahasto, Eeronkuja 1, 21200 Raisio

 

2. Rahaston perustaminen ja ylläpito

Rahasto ja sen säännöt on perustettu Raisio Futis ry:n johtokunnan kokouksessa 7.6.2021. Alkupääoma

 

rahastoon on saatu Jalkapallo-Säätiöltä. Säätiön lahjoittama raha on tarkoitettu seurojen vähävaraisten

lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen

 

3. Rahaston tarkoitus ja sen toteuttaminen

Rahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisista perheistä tulevien pelaajien jalkapalloharrastusta ja

kilpailutoimintaa Raisio Futis ry:ssä. Tavoitteena on turvata seuran pelaajien jalkapalloharrastuksen

aloittaminen tai jatkuminen niissä perheissä, joilla on taloudellisen tilanteen vuoksi vaikeuksia selvitä

jalkapalloharrastuksen kustannuksista.

Rahasto voi jakaa seuran jäsenille avustuksia, joilla katetaan harrastamisen kustannuksia. Johtokunta

määrittelee vuosittain avustusten jakoperusteet, joita voivat olla mm. pelaajan sosioekonominen tausta

sekä pelaajan aktiivisuus ja sitoutuneisuus. Avustusta haetaan perustelut sisältävällä vapaamuotoisella

hakemuksella, jonka käsittelee luottamuksellisesti seuran johtokunnan vuodeksi kerrallaan nimittämä

tukirahastotyöryhmä.  Avustusten myöntämisestä päättää johtokunta tukirahastotyöryhmän esityksen

pohjalta.

Myönnettävät avustussummat riippuvat lahjoitusten sekä hakemusten määrästä. Avustusten suuruudet

harkitaan tapauskohtaisesti. Etusijalla hakuprosessissa ovat aina ensikertalaiset hakijat.

Pelaajan saama avustus maksetaan pelaajan joukkueelle käytettäväksi tuen saaneen pelaajan

kuluihin. Tukea rahastosta voi hakea sekä pelaaja/perhe että pelaajan puolesta

joukkueenjohtaja. Päätöksenteossa voidaan kuulla joukkueenjohtajaa, joukkueen rahastonhoitajaa tai

viranomaista.

Tuen saamisessa ensisijalla ovat lapset ja nuoret. Avustuksia myönnetään sekä tytöille että pojille.

Seuran johtokunta vastaa rahaston hallinnoinnista ja kirjanpidon oikeellisuudesta.

 

4. Pelaajakohtaisen avustuksen hakeminen

Tukea voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan seuran puheenjohtajalle

(timo.kuusela@raifu.fi).

Myönnettävät avustussummat harkitaan tapauskohtaisesti. Etusijalla hakuprosessissa ovat aina

ensikertalaiset hakijat.

 

5. Rahaston hallinto ja päätöksenteko

Rahastoa hoitaa ja hallinnoi rahaston johtoryhmä, jona toimii johtokunnan vuosittain valitsemat

vastuuhenkilöt. Seuran taloudenhoitaja vastaa kirjanpidon oikeudellisuudesta6. Rahaston sääntöjen muuttaminen

Raisio Futis ry:n tukirahaston sääntöjä voidaan muuttaa tai rahasto lakkauttaa johtoryhmän

ehdotuksesta Raisio Futis ry:n johtokunnan kokouksessa.

Mikäli rahasto lakkautetaan, käyttämättä jääneet varat ohjataan Raisio Futis ry:n junioritoimintaan tai

muuhun vastaavanlaiseen rahastoon.

 

NÄIN LAHJOITAT TUKIRAHASTOON

Talleta Raisio Futis ry:n tukirahaston tilille Danske BankFI16 8212 0710 1336 84valitsemasi summa ja

laita viitteeksi Raisio Futis ry:n tukirahasto/Lahjoittajan nimi. Kerro meille timo.kuusela@raifu.fi ja

info@raifu.fi lahjoittajan nimi ja summa.

 

YHTEISTYÖTAHOT

Kaudella 2020–2021 rahastoa tukemassa ovat seuraavat tahot:

  • Jalkapallo-Säätiö