Raisio Futis ry: Tukirahaston säännöt

(seurojen vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen)

1. Rahaston nimi ja kotipaikka
Raisio Futis ry:n tukirahasto, Eeronkuja 1, 21200 Raisio

 

2. Rahaston perustaminen ja ylläpito
Rahasto ja sen säännöt on perustettu Raisio Futis ry:n johtokunnan kokouksessa 7.6.2021. Alkupääoma
rahastoon on saatu Jalkapallo-Säätiöltä. Säätiön lahjoittama raha on tarkoitettu seurojen vähävaraisten
lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen

 

3. Rahaston tarkoitus ja sen toteuttaminen
Rahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisista perheistä tulevien pelaajien jalkapalloharrastusta ja
kilpailutoimintaa Raisio Futis ry:ssä. Tavoitteena on turvata seuran pelaajien jalkapalloharrastuksen
aloittaminen tai jatkuminen niissä perheissä, joilla on taloudellisen tilanteen vuoksi vaikeuksia selvitä
jalkapalloharrastuksen kustannuksista.  
Rahasto voi jakaa seuran jäsenille avustuksia, joilla katetaan harrastamisen kustannuksia. Johtokunta
määrittelee vuosittain avustusten jakoperusteet, joita voivat olla mm. pelaajan sosioekonominen tausta
sekä pelaajan aktiivisuus ja sitoutuneisuus. Avustusta haetaan perustelut sisältävällä vapaamuotoisella
hakemuksella, jonka käsittelee luottamuksellisesti seuran johtokunnan vuodeksi kerrallaan nimittämä
tukirahastotyöryhmä.  Avustusten myöntämisestä päättää johtokunta tukirahastotyöryhmän esityksen
pohjalta.
Myönnettävät avustussummat riippuvat lahjoitusten sekä hakemusten määrästä. Avustusten suuruudet
harkitaan tapauskohtaisesti. Etusijalla hakuprosessissa ovat aina ensikertalaiset hakijat.
Pelaajan saama avustus maksetaan pelaajan joukkueelle käytettäväksi tuen saaneen pelaajan
kuluihin. Tukea rahastosta voi hakea sekä pelaaja/perhe että pelaajan puolesta
joukkueenjohtaja. Päätöksenteossa voidaan kuulla joukkueenjohtajaa, joukkueen rahastonhoitajaa tai
viranomaista. 
Tuen saamisessa ensisijalla ovat lapset ja nuoret. Avustuksia myönnetään sekä tytöille että pojille.
Seuran johtokunta vastaa rahaston hallinnoinnista ja kirjanpidon oikeellisuudesta.

 

4. Pelaajakohtaisen avustuksen hakeminen
Tukea voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan seuran puheenjohtajalle
(timo.kuusela@raifu.fi).
Myönnettävät avustussummat harkitaan tapauskohtaisesti. Etusijalla hakuprosessissa ovat aina
ensikertalaiset hakijat.

 

5. Rahaston hallinto ja päätöksenteko
Rahastoa hoitaa ja hallinnoi rahaston johtoryhmä, jona toimii johtokunnan vuosittain valitsemat
vastuuhenkilöt. Seuran taloudenhoitaja vastaa kirjanpidon oikeudellisuudesta

 

 

6. Rahaston sääntöjen muuttaminen
Raisio Futis ry:n tukirahaston sääntöjä voidaan muuttaa tai rahasto lakkauttaa johtoryhmän
ehdotuksesta Raisio Futis ry:n johtokunnan kokouksessa.
Mikäli rahasto lakkautetaan, käyttämättä jääneet varat ohjataan Raisio Futis ry:n junioritoimintaan tai
muuhun vastaavanlaiseen rahastoon.

 

NÄIN LAHJOITAT TUKIRAHASTOON

 

Talleta Raisio Futis ry:n tukirahaston tilille Danske Bank FI16 8212 0710 1336 84 valitsemasi summa ja
laita viitteeksi Raisio Futis ry:n tukirahasto/Lahjoittajan nimi. Kerro meille timo.kuusela@raifu.fi ja
info@raifu.fi lahjoittajan nimi ja summa.

 

YHTEISTYÖTAHOT

 

Rahastoa ovat tukeneet seuraavat tahot:
• Jalkapallo-Säätiö
• Liedon Säästöpankki
• LähiTapiola Varsinais-Suomi